Zondag 21 november is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Begroting 2022

Omdat de gemeentemorgen niet doorgaat, liggen de begrotingen van de diaconie en de kerk op 28 november en 5 december na de dienst ter inzage.

Ook zijn de begrotingen vanaf 28 november te zien op het besloten gedeelte van onze website. 

U kunt reactie geven tot 6 december bij één van de diakenen of bij de kerkrentmeesters.

De uitleg van de meerjarenraming en het voorstel om te kiezen voor een predikant die 70% bezetting geeft kunt u vinden in de kerkklank van december.