Zondag 22 maart wordt er i.v.m. Coronavirus een kerkdienst digitaal uitgezonden. In deze dienst is er ook een moment om uw gaven te geven voor de collecte. De collecte’s zijn bestemd voor pastoraat, onderhoud en jeugdactiviteiten. Uw  kan de collecte overmaken op Ibannr. NL72 RABO 0324910347 tnv Prot. Gem. Bruchterveld, ook kunt u er voor kiezen om uw collectegift(munten) in een envelop te doen en deze in de brievenbus van de kerk te deponeren. De opbrengst wordt verdeeld over de drie bestemmingen.

Groeten en veel sterkte in deze bijzondere tijd,

Kerkrentmeesters.