Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is de collecte bestemd voor Pastoraat, Onderhoud en Bloemen. WIlt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift (munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,

Kerkrentmeesters