Zondag 24 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Actie Kerkbalans 2021.

De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari.

Brengt u de brief terug bij de bezorger, vergeet dan niet uw eigen naam op de buitenkant van de brief schrijven zodat men weet van wie deze brief is !!

Wij hopen dat u allen uw steentje bijdraagt aan onze gemeente en dat wij samen een bloeiende gemeente mogen blijven in het jaar 2021 !!

Groeten,
Kerkrentmeesters