Zondag 24 maart 2024 is de collecte bestemd voor:

  • Pastoraat;
  • Mpilo foundation.;
  • Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op
NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Mpilo foundation zet zich in om mensen op het platte land van Zimbabwe schoon drinkwater te geven.