Zondag 24 mei is er tijdens de dienst collecte voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteit ouderen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Groeten,
Kerkrentmeesters