Zondag 24 september 2023  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– KiA Werelddiaconaat;

– Activiteiten generatie 20-50. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 
NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.