Zondag 26 april is er collecte voor Pastoraat, Onderhoud en Jeugdactiviteiten. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Maandag a.s. komen er een paar kerkrentmeester bij elkaar en maken wij de balans op voor de collecte van de  maanden maart en april. Wij zijn benieuwd wat deze nieuwe vorm van collecteren ons brengt.

Groeten,
Kerkrentmeesters