Zondag 26 juni is de collecte bestemd voor:

  • Pastoraat;
  • Binnenlandsdiaconaat;
  • Activiteiten ouderen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.