Zondagochtend 29 januari 2023  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– Jeugdwerk PKN;

– Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Tijdens de RUM-dienst zondagavond zijn de collectes bestemd voor:
1.Pastoraat.
2.onderhoud.
3.onkosten RUM-dienst.