Zondag 29 maart zal er weer een digitale kerkdienst zijn. In deze dienst wordt er ook aandacht gevraagd voor de collecte. De collectes zijn voor pastoraat, home of hope and dreams en jeugdactiviteiten.

Voor zondag willen wij u de mogelijkheid geven om een bedrag over te maken t.a.v. home of hope and dreams op ibannr. NL76ABNA 0594948207 t.n.v. Diaconie/ZWO PG Bruchterveld.

Wilt u een collectebedrag overmaken t.a.v. pastoraat en jeugdactiviteiten doe dit dan op ibannr. NL72RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.                                                 

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.  Graag wel vermelden voor welk doel.

Afgelopen zondag is er door gemeenteleden ook al gebruik gemaakt van deze vorm van collecte geven, wij waarderen dit zeer. Deze nieuwe vorm van collecte geeft ons toch een mogelijkheid om de inkomsten op peil te houden.

Groeten,                                                                                                                                
Diaconie en Kerkrentmeesters