Zondag 29 mei is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteiten ouderen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Dinsdagavond 7 juni 2022 van 19.00 tot 19.30 uur is er verkoop van collectemunten in de Ark.