Zondag 3 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

I.v.m. het aantal corona besmettingen er is dinsdag 5 januari geen collectemunten verkoop!!

Namens de kerkrentmeesters wensen wij iedereen een gezond en gezegend 2021.