Zondag 3 maart 2024  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– KiA zending;

– Stichting “Red een kind”

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten