Zondag 3 oktober is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteiten generatie 20-50. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Dinsdagavond 5 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur is er collectemunten verkoop.

Kerkrentmeesters.