Zondag 31 mei is er tijdens de dienst collecte voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteit ouderen. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. De telcommissie neemt haar taken ook weer op zich en gaat de komende week tellen wat de opbrengst van de maand mei is.

Groeten,

Kerkrentmeesters