Zondag 4 december 2022  is de collecte bestemd voor:

Pastoraat;

Diaconie;

Bloemen

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.