Zondag 5 april zal er weer een digitale kerkdienst zijn. In deze dienst wordt er ook aandacht gevraagd voor de collecte. De collectes zijn voor pastoraat, onderhoud en jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken doe dit dan op NL72RABO0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Dinsdag 7 april is er geen collectemunten verkoop i.v.m. coronavirus.

Groeten,
Kerkrentmeesters