Zondag 5 december is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Bloemen. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Begroting 2022.

Omdat de gemeentemorgen niet doorging, liggen de begrotingen van de diaconie en de kerk zondag na de dienst ter inzage.

Ook zijn de begrotingen te zien op het besloten gedeelte van onze website

U kunt uw reactie geven tot 6 december bij één van de diakenen of bij de kerkrentmeesters.

Collectemunten verkoop.

Dinsdagavond 7 december gaat de collectemunten verkoop niet door ivm corona regels.

De verkoop vindt nu plaats op maandag 27 december tussen 15.00 en 15.30 uur. De verkoop van 4 januari 2022 komt hiermee ook te vervallen.