Zondag 5 juli is de collecte bestemd voor; Pastoraat, KIA Diaconaat en Bloemen. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,

Kerkrentmeesters