Zondag 5 september is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Activiteiten generatie 20-50.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Dinsdagavond 7 september tussen 19.00 en 19.30 uur is er collectemunten verkoop