Zondag 6 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Vergaderen in de kerk.
Commissies die willen vergaderen in de kerk moeten dit doorgeven aan de koster die dienst heeft, of dit tijdig opschrijven op de kalender in de keuken.

Mocht een vergadering niet doorgaan dan dit ook melden bij de koster.