Zondag 7 april 2024 is de collecte bestemd voor:

  • 1e Pastoraat;
  • 2e Onderhoud;
  • 3e Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst,
dan mag dit op NL72 RABO 0324910347
t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.