Zondag 7 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Collectemunten verkoop.
I.v.m. het coronavirus ging de verkoop van collectemunten afgelopen dinsdag niet door.

Alleen noodzakelijk kan op verzoek collectemunten worden gekocht, neem dan contact op met Gerrit Meier 06-13837387.

Wij proberen de contactmomenten zo veel mogelijk te beperken en geven de voorkeur aan om de collecte digitaal over te maken. 

Hopelijk kan er op een later tijdstip weer een normale verkoop plaatsvinden.

Groeten,
Kerkrentmeesters