Collecte 9 juli 2023. 
-Pastoraat. 
-Onderhoud. 
-Bloemen. 
Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, 
dan mag dit op  NL72 RABO 0324910347 
t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.