De collecte heeft een eigen betekenis, voortkomend uit de diaconale taak van de gemeente: omzien naar de armen. In de liturgie krijgt dat vorm in het inzamelen van de gaven. Daarbij gaat het niet alleen om de inkomsten. Als teken van dankbaarheid geven wij God terug wat wij uit zijn hand ontvingen.

We staan als gemeente voor een uitdaging om de collecte opbrengsten op niveau te houden als voor het coronavirus. De geefbereidheid is er, dat hebben wij vorig jaar kunnen zien; voor de collecte en het livestream project. De noodzaak is er ook om de stijgende kosten van pastoraat en onderhoud te kunnen betalen.

Het online diensten bekijken heeft langer geduurd dan dat wij samen hadden verwacht. Toch zien wij dat door de eerste versoepelingen er weer meer mogelijk is. Graag willen wij u er op wijzen dat de eerste dinsdagavond van de maand (1 juni) om 19.00-19.30 uur, aankoop van collectemunten weer mogelijk is. Online collecte is een gevolg van de beperkingen, maar wel een middel wat wij willen blijven behouden.

Kerkrentmeesters