Omdat veel kosten stijgen, zoals van diverse diensten, energie, personeel, etc., is besloten de verkoopprijs van de collectemunten te wijzigen.

Deze staat al zo´n 10 jaar vast, sinds het invoeren ervan, op € 0,30, € 0,60 en € 1,25. De nieuwe prijzen zullen zijn: € 0,50, € 0,80 en € 1,30 en gaan in per 1 maart 2019. Wij hopen op uw begrip.

De kerkrentmeesters