I.v.m. het coronavirus gaat de verkoop van de collectemunten op dinsdag in ‘de Ark’ niet door.

Alleen noodzakelijk kan op verzoek collectemunten worden gekocht, neem dan contact op met Gerrit Meier 06-13837387.

Wij proberen de contactmomenten zo veel mogelijk te beperken en geven de voorkeur aan om de collecte digitaal over te maken. 

Hopelijk kan er op de eerste dinsdagavond van maart wel weer een verkoop van collectemunten plaatsvinden.

Groeten,
Kerkrentmeesters