De kerkenraad draagt o.m. zorg en is verantwoordelijk voor al die kanten van gemeente-zijn, voor zover die niet wijkgebonden zijn. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als: catechese, vormingswerk, jeugdwerk, oecumene, evangelisatie, zending en werelddiaconaat, diaconaat en beheer, en bijzondere vormen van pastoraat.

Voorzitter​:
Heeft u opmerkingen of vragen aan de voorzitter? Neem contact op met mevrouw Ria Meinen-Drenthen via het mailadres: voorzitter@pgbruchterveld.nl.

Scriba​:
Heeft u opmerkingen of vragen aan het scribaat? Neem contact op dhr. M. (Marcel) Rolfes via het mailadres: scriba@pgbruchterveld.nl.

Het volledige contactenoverzicht kunt u vinden op: https://ledenportaal.pgbruchterveld.nl/commissies/kerkenraad/