Op 24 januari jl. heeft de kerkenraad besloten het beroepingswerk officieel te starten.
In de vorige kerkklank is voornamelijk aandacht besteed aan de voorbereidende werkzaamheden van de voorbereidingscommissie, in deze kerkklank geeft de kerkenraad een beeld over de verdere voortgang van die werkzaamheden en over de concrete stappen die zijn gezet.


Nieuws van de Beroepingscommissie.

 • Voortgang beroepingswerk nov. 22
  Kort infobulletin beroepingswerk (1 nov. 2022) In de afgelopen tijd zijn we als commissie vaak bij elkaar geweest. Verschil-lende namen van kandidaten passeerden de revue. Een kleine inschatting daar-van komt neer op een aantal van circa veertig door ons onderzochte namen van kandidaten. Ook door de gemeenteleden aangedragen namen zijn […]
 • Voortgang beroepingswerk (okt-22)
  Beroepingswerk. We hebben al weer 3 vergaderingen achter de rug. Op 14 september jl. maakten we onder meer kennis met onze nieuwe consulent ds. Gijsbert Rohaan uit onze buurgemeente Bergentheim. De meesten van u zullen hem wel kennen. Hij zal ons begeleiden en met raad en daad bijstaan. Er zijn […]
 • Voortgang beroepingswerk
  Beroepingswerk. Het valt niet mee om de vacature van predikant in onze gemeente weer snel te vervullen. Omdat het bij vorige vervangingen allemaal wat sneller ging, zien veel gemeenteleden het graag anders. Maar de predikanten laten zich tegenwoordig niet zo gemakkelijk voor langere termijn binden. Het vervullen van een deeltijdfunctie […]
 • Mag ik me even aan u voorstellen?
  In maart kwam het onverwachte verzoek van uw kerkenraad of ik tijdelijk het pastoraat in de PG Bruchterveld zou willen gaan doen. Door ziekte kon de u bekende  Ellen Kolthof haar belofte om dat te gaan doen helaas toch niet waar gaan maken. Na overleg heb ik besloten om deze […]
 • Stand van zaken van het beroepingswerk.
  Op 23 maart jl. zijn we als beroepingscommissie weer bij elkaar geweest. We zijn al lekker op dreef. Momenteel hebben we een achttal namen van te onderzoeken kandidaten op ons lijstje staan. Drie daarvan zijn aangedragen door gemeenteleden, de overige namen kregen we door van de predikant voor het beroepingswerk […]
 • Uitnodiging gemeenteochtend.
  Om in uw agenda te noteren: Op 1 mei 2022 wordt na de dienst de gemeenteochtend gehouden. In de gemeente ochtend wordt u bij gepraat over o.a. de jaarrekeningen, Plaatselijke Regeling en de beroepingscommissie.
 • Stand van zaken van het beroepingswerk.
  Na het vertrek van onze predikant op 11 juli jl. belanden we als gemeente in de vacature-tijd=bezinningstijd! Als u dit leest is het begin december 2021 en zijn we vijf maanden verder in de bezinningstijd. In die maanden heeft de kerkenraad niet stil gezeten, voortvarend werden de zaken opgepakt die […]