Beroepingswerk.
Op 22-02-22 (getalsmatig een zeer bijzondere datum) kregen we als beroepingscommissie tot onze grote blijdschap de solvabiliteitsverklaring in onze mailbox. Ook werd ons op die dag medegedeeld dat we ons beroepingsproces met goedkeuring van het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland formeel kunnen opstarten. In onze vergadering van 16 februari jl. concludeerden we dat we nog even ons geduld moesten bewaren om aan de slag te kunnen. Een weekje geduld werd uiteindelijk beloond met fantastisch mooie berichten. Als commissie zijn we daar heel blij mee, nu kan het echte werk beginnen. We gaan op weg om een predikant(e) te zoeken, die in deeltijdfunctie voor 28 uur per week ( = 70% van een volledige werkweek van 40 uur) zijn of haar diensten aan onze gemeente wil verlenen en zich aan onze gemeente wil verbinden.

We zoeken op een aantal manieren via:

  1. het mobiliteitsbureau van de landelijke protestantse kerk, zij sturen ons een advieslijst met namen van beroepbaar zijnde predikanten;
  2. het jaarboek van de kerk (versie 2015-2016);
  3. informatie uit de bladen Woord & Dienst, Trouw en Nederlands Dagblad;
  4. het plaatsen van een advertentie op de site van de landelijke kerk;
  5. het plaatsen van een advertentie op onze eigen website www.pgbruchterveld.nl;
  6. het verstrekken van beroepingsinformatie op onze eigen website;
  7. en tenslotte via u als betrokken gemeentelid, die ook namen indient, via het emailadres: beroepingscommissie@pgbruchterveld.nl

Een scala van mogelijkheden dus om aan namen te komen. Het zal dan ook voor onze beroepings-commissie lastig worden om een iemand te vinden die bij ons past. Maar het gaat ons lukken, daar zijn we zeker van. Door de jaren heen hebben we de ervaring dat de gemeente Bruchterveld aantrekkelijk was om te mogen staan en dat is vast niet veranderd in de loop der tijden.

De volgende vergadering van de Beroepingscommissie staat gepland op 23 maart a.s.