Wij zijn op zoek naar een verbindende predikant(e) die samen met de gemeenteleden wil werken aan de opbouw van onze gemeente in Bruchterveld/Ebbenbroek. Onze gemeente bestaat uit 637 geadministreerde leden verdeeld over 274 adressen.

Als predikant gaat u, samen met de gemeente, steeds op zoek naar wie wij als gemeente zijn. We zijn daardoor een ”lerende” gemeente met aanpassingsmogelijkheden. Onze gemeente bestaat uit verschillende modaliteiten, waarbij de term ‘midden’ ons het beste omschrijft.

U heeft een open houding en bent toegankelijk voor de verschillende leden van de gemeente. U kunt goed luisteren, ziet iedereen in zijn waarde en weet talenten te herkennen en gemeenteleden te coachen deze talenten in te zetten. U ondersteunt de gemeente om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien. En U heeft, als predikant, al enkele jaren ervaring opgedaan.

We noemen de volgende aandachtsvelden binnen ons gemeentewerk met mogelijk uw taak daarbij:

Eredienst:

 • Kan vanuit een persoonlijk en levendig geloof, uitnodigend en inspirerend  vertellen en uitleggen en het evangelie vertalen naar het dagelijks leven.
 • Kan alle leeftijdscategorieën aanspreken.
 • U kunt functioneel gebruik maken van de moderne media.

Pastoraat:

 • U heeft een aansturende rol binnen een pastoraal team om, naast regulier pastoraat, ook nieuwe vormen van pastoraat te ontwikkelen.
 • In het pastoraat besteedt u niet alleen aandacht aan de ouderen, maar ook aan de midden generatie en hun kinderen.
 • Tevens besteedt u aandacht aan mensen in crisissituaties.

Vorming en toerusting:

 • Uw uitdaging is om u in te zetten voor vormings- en toerustingsactiviteiten binnen de gemeentegrenzen en daarbuiten.

Organisatie en beleid:

 • Samen met de kerkenraad geeft u uitvoering aan het toekomstplan.
 • U bent een verbinder en weet de juiste mensen op de juiste plek te zetten en ze te ondersteunen en toe te rusten bij hun taak.
 • U staat open voor meningen van anderen, maar staat wel stevig in uw schoenen.
 • U bent collegiaal en bereid om samen te werken in het grotere geheel van PKN en van het ‘Platform van Kerken’ in Hardenberg.
 • U bent bereid zich te vestigen binnen de grenzen van Bruchterveld en Ebbenbroek.

Wij bieden:

 • Een dienstverband van 0,7 fte.
 • Een karakteristiek kerkgebouw, gebouwd 90 jaar geleden en een ruime en goed onderhouden pastorie met ruime tuin, op loopafstand van de kerk.
 • Betrokken commissies rondom kinder- en jeugdactiviteiten tijdens en ook buiten de kerkdiensten.
 • Actieve diaconale werkgroepen.
 • Een gelegenheidskoor/zanggroep die mee kunnen werken in erediensten.

Sollicitatie en informatie:
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.pgbruchterveld.nl.

Hebt u vragen of wilt u contact met ons: stuur dan een mail naar beroepingscommissie@pgbruchterveld.nl met uw telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag zien wij uw sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en CV tegemoet voor 1 mei 2022.

Informatie over de gemeente in Bruchterveld vindt u: