De Rabobank Coöperatie Weken zijn in het leven geroepen om buurtversterkende projecten financieel te ondersteunen. Wij als Protestantse Gemeente Bruchterveld hebben ons hiervoor ingeschreven in de hoop dat ons project “De klokkentoren” hiervoor geschikt is.

Onze aanvraag is door de commissie van de ledenraad van de Rabobank beoordeeld en heeft ons groen licht gegeven. We mogen dus meedoen.

Dit jaar is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Coöperatie Weken.

Wat betekend dat nu voor ons/jullie?

Vanaf woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op een ingediend project/initiatief. Zij ontvangen per post en mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Ieder lid ontvangt 5 stemmen, waarvan ze maximaal twee stemmen op hetzelfde project/initiatief mogen uitbrengen. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van het bedrag.

Op 29 november worden de bedragen bekend gemaakt.   Dus …….. maak hiervan gebruik en laat uw stem gelden!!