Voor de kerkdienst van 28 november 2021 gelden de volgende maatregelen:

  1. als u een mond- en neuskapje draagt kunt naar binnen;
  2. als u zich verplaatst in de kerk, draagt u een mod- en neuskapje;
  3. in de kerk houden wij 1,5 meter afstand. 

Toekomstvisie
De Toekomstvisie ligt online ter inzage op https://ledenportaal.pgbruchterveld.nl/commissies/kerkenraad/beleidsplan-2021-2025/

U kunt tot uiterlijk 15 december 2021 uw vragen en op- en aanmerkingen mailen naar scriba@pgbruchterveld.nl.

Als u een (digitaal) exemplaar wilt ontvangen kunt u dit opvragen bij de scriba.

Privacy (AVG)
Als u als gemeentelid de Leefmee, Kerkklank, wijkindeling, begroting 2022 of gegevens over alle commissies wilt inzien, moet dit via https://ledenportaal.pgbruchterveld.nl. Wees voorzichtig met het delen van privacy gegevens.

Opbrengst collecte gezinsdienst

Tijdens de gezinsdienst is er een collecte gehouden voor activiteiten voor 20 tot 40 jarigen. De opbrengst van de collecte was € –,–. Dit bedrag is besteed aan……