De actie Kerkbalans 2019 is nagenoeg afgerond en het eindresultaat mag er zijn. Het toegezegde bedrag is op hetzelfde niveau uitgekomen als in 2018 en daar zijn wij erg blij mee.

In 2018 zaten wij op een totaal opbrengst van € 78.000,-. Door vertrek en overlijden van gemeenteleden nam de bijdrage gedurende het jaar 2018 af met ca. € 2500,-. Na de nieuwe actie zitten wij nu op een toename van ca. € 2500,- en daardoor komen wij dit jaar wederom uit op een totale opbrengst van € 78.000,-.

De verhoging is te danken aan een groot aantal gemeenteleden die hun bijdrage hebben verhoogd, soms zelfs aanzienlijk!!!. Daarnaast hebben ook nieuwe leden en 18 jarigen aan dit positieve resultaat bijgedragen.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun toezegging.

Tot slot willen wij alle vrijwilligers en ambtsdragers die de enveloppen huis aan huis bezorgd en weer opgehaald hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet en de tijd die jullie hiervoor vrij hebben gemaakt. Zonder jullie hulp is zo’n actie niet mogelijk.

College van Kerkrentmeesters