Op deze zondag (4 november) levert de jeugd van onze gemeente een bijdrage aan de kerkdienst. Een muzikale bijdrage, maar ook via woord en daad.

Als startactiviteit van de catechisatie zijn de jongeren naar Stichting EZRA in Almelo geweest om daar te horen hoe je als christen handen en voeten kunt geven aan je geloof door mensen die in de knel zitten of dreigen te raken te helpen met kledinguitgifte.

We horen in de dienst terug wat de jongeren heeft geraakt tijdens dit bezoek.