We merken dat er nog steeds mensen zijn die bij het declareren van gemaakte kosten voor de kerk een bonnetje inleveren en geen gebruik maken van de daarvoor bedoelde declaratieformulieren.

Omdat dit zoveel meer verwerkingstijd kost vinden wij het noodzakelijk u nog eens te wijzen op dit declaratieformulier. Zonder dit formulier zal uw declaratie dan ook niet meer verwerkt gaan worden. Het declaratieformulier kunt u van de site halen en ligt ook in de hal van de kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

In dit digitale tijdperk, ook financieel, zijn er steeds minder mensen met contant geld in huis. Daarom, om het voor u wat makkelijker te maken, attenderen wij u er graag op dat de collectemunten ook gebruikt mogen worden om mee te geven aan degene die rond gaat voor het verjaardagsfonds.

Categorieën: Kerkrentmeesters

Waar vrijwilligers werken, worden kosten gemaakt. Deze kosten worden vaak voorgeschoten, voordat ze bij het College van Kerkrentmeesters ingediend worden. Vul hiervoor een declaratieformulier in.

Wat moet u doen:

  • vul het declaratie/specificatie formulier volledig in
  • bevestig de (kassa) bonnen aan het formulier
  • via een enveloppe doet u deze in de brievenbus van de Ark ( Broekdijk 36) of Postvakje van de kerkrentmeesters in de kerk .
  • uitbetaling volgt zo spoedig mogelijk

Het declaratieformulier is hieronder te downloaden. 

Download:  Declaratieformulier

Categorieën: