Het lijkt erop dat door het coronavirus een kerkzaal vol met gemeenteleden nu en in de nabije toekomst erg onzeker is. Dit betreuren wij, omdat dit toch bijdraagt aan het gevoel van saamhorigheid. En dat het samen beleven goed voelt. Gelukkig leven we ook in een tijd waarin de digitale wereld zoveel mogelijkheden heeft! De uitzending op de zondag welke thuis bekeken kan worden, worden dan ook goed ‘bezocht’! Fijn om te merken, want het vergt ook erg veel tijd van vrijwilligers om dit allemaal te kunnen realiseren.

Om dit te kunnen blijven doen en voor het live meekijken is er wel een vernieuwing nodig qua apparatuur. Dit kost (veel) geld. Wij gaan er vanuit dat het een investering is van ongeveer € 8.500,00. De kerkenraad is van mening dat dit noodzakelijk is en heeft het voorstel goedgekeurd.

In het voorstel is afgesproken dat het doel is, dat ongeveer de helft van de investering wordt opgebracht uit acties. De acties van de Hamstercommissie (appels en peren) en de kerstverkoop dragen hieraan bij. Het verjaardagfonds welke normaal gebruikt wordt voor de beamer kan ook dit jaar voor de aankoop gebruikt worden. Er loopt ook een subsidie aanvraag bij de provincie Overijssel voor het project “vitale en gezonde samenleving 2020” hopelijk wordt deze goedgekeurd. 

Heeft u behoefte aan digitale diensten en is het u wat waard om elke dienst te volgen? Dan mag u een bijdrage geven voor dit project op het algemene rek.nr. van de kerk NL72RABO 0324910347 onder vermelding;  live stream.

We hopen op uw steun om zo de digitale diensten op een goede manier voort te blijven zetten.

Categorieën: Kerkdienst