Tussen 09:00 en 21:00 is de kerkdienst op ieder moment terug te zien. We halen de dienst vanwege de privacy er ’s avonds weer vanaf.

Digitale Kerkdienst van 22 maart 2020:

Nu ook online: Digitale Kindernevendienst. # 22 maart 2020

LeefMee van: Zondag 22 maart 2020, 16e jaargang, nr. 29.

Collecte.

In deze dienst is er ook een moment om uw gaven te geven voor de collecte. De collecte’s zijn bestemd voor pastoraat, onderhoud en jeugdactiviteiten. Uw  kan de collecte overmaken op Ibannr. NL72 RABO 0324910347 tnv Prot. Gem. Bruchterveld, ook kunt u er voor kiezen om uw collectegift(munten) in een envelop te doen en deze in de brievenbus van de kerk te deponeren. De opbrengst wordt verdeeld over de drie bestemmingen.