Tussen 09:00 en 21:00 is de kerkdienst op ieder moment terug te zien. We halen de dienst vanwege de privacy er ’s avonds weer vanaf.

Nu ook online: Digitale Kindernevendienst. # 29 maart 2020
LeefMee van: Zondag 29 maart 2020, 16e jaargang, nr. 30.

Liturgie.

(Liturgie in PDF versie)

Voorganger: ds Rineke van den Berg
Ouderling van dienst: Henriëtte Veltink
Organist: Marja Nijemeijer
Muzikale medewerking: CLUS

Orgelspel, lied 216

 • Mededelingen
 • Aansteken paaskaars
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • CLUS zingt: Ik zal er zijn
 • Bijbellezing: Exodus 8:12-15
 • CLUS zingt: Go down Moses

Toen Israel bij Egypte hoorde
Laat mijn mensen gaan
Zo zwaar onderdukt dat ze het niet aan konden
Laat mijn mensen gaan

Ga naar beneden, Moses, diep beneden in Egyptes land
Vertel de oude Farao, laat mijn mensen gaan

Dus Moses ging naar Egypte
Laat mijn mensen gaan
Om het de oude farao te laten begrijpen
Laat mijn mensen gaan

Zo sprak de heer, zei Moses,
“Laat mijn mensen gaan,
Zo niet, dan vermoord ik je eerstgeboorne,
Laat mijn mensen gaan’

Gedicht ‘Ik zie in zoveel dingen’, A.F. Troost

Ik zie in zoveel dingen,
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen,
verrijst in volle pracht.

De bloesems aan de bomen
De vogels in de lucht
Die zingen God zal komen
De Geest geeft goede vrucht
Het woord is uit gesproken
Het zaad valt wereld wijd
Uw lente is ontloken
De grote zomertijd

Ik zie in zoveel dingen,
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér.
Het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge,
de oogst is levenslicht.

 • Marja Nijmeijer speelt ‘Wat de toekomst brengen moge’
 • Verkondiging                     
 • Marja Nijmeijer speelt lied 321 ‘niet als een storm, als een vloed’

Niet als een storm, als een vloed
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond-
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank, zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd in vrede
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

 • Gebed
 • Collecte

Op de website vind u informatie van de kerkrentmeesters hoe u kunt bijdragen aan de collecte.

 • Marja Nijemeijer speelt lied 802 Door de wereld gaat een woord

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

 • Wegzending en zegen

Afbeelding van Anneke Kaai. Het verbeeldt de zegen van God.