Dankdag voor gewas en arbeid.
ds W. van der Wel, Hardenberg

Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.

Collecte Dankdag 3 november 2021.
Woensdag 3 november is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dankdag dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.