Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

3e advent.  Children’s Memorial Day.
10.00 uur: ds. Holverda uit Hardenberg. Ouderling van dienst: Miranda Smid, organist: Henk Kremer.

Int.l.: lied:68:3. lied:68:7. Deut.30:15-20. Ps.119. Dank U wel. Lukas3:3-9. Lied:158a:3. Lucas3:10-17.

Verwacht de komst des Heren. Ga stille in den lande. Lied:438:1,4.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 12 december 2021, 18e jaargang, nr. 15.

Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.

Zondag 12 december is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Webbeheerder/beamerteam kan deze afbeelding in beeld komen?

Graag aan het eind van de dienst de collecte bestemming nog een keer laten zien.

Collectemunten.
Velen van u maken gebruik van collectemunten en daar zijn wij u dankbaar voor. Een klein gedeelte van de collecte komt nog binnen als muntgeld. 

Het afstorten van munt en papiergeld is een lastige en kostbare klus geworden. Wij zouden het heel fijn vinden als wij dit kunnen voorkomen doordat iedereen werkt met collectemunten.

De eerst volgende muntenverkoop vindt plaats op maandagmiddag 27 december van 15.00 tot 15.30 uur.

U helpt op deze manier de telcommissie en hiermee brengen wij ook de bankkosten naar een lager niveau.

Periodieke gift.
Sommige gemeenteleden die een periodieke gift zijn aangegaan met de kerk hebben daarin naast hun
Kerkbalans bijdrage, ook een bepaald bedrag aan collectemunten opgenomen. Nu kan het zijn dat u de
afgelopen periode minder collectemunten gebruikt hebt dan aangegeven, er waren immers minder
diensten in deze Corona periode.

Mocht dat het geval zijn dan kunt u ook een collecte gift overmaken per bank (NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld), dat is net zo goed geldig als het kopen van collectemunten. Voor de belastingdienst is het belangrijk dat het aantoonbaar is.

Het is in ieder geval belangrijk dat het totaal bedrag dat op uw periodieke gift vermeld is ook daadwerkelijk in 2021 aan de kerk overgemaakt is.

Wij willen u vragen om dat zelf te controleren, dat is iets wat wij namelijk niet voor u kunnen doen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters.