Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Viering Heilig Avondmaal.
Ds. van den Berg, ouderling van dienst: Ria Meinen en organist: Henk Kremer.

Int.l.:280:1,2,6. Psalm 78:1-8. Lied:837:1,4. Spreuken 17:6. Lied 1006. Lied:838:4.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 13 juni 2021, 17e jaargang, nr. 41.

Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.

Collecte 13 juni 2021.
Zondag 13 juni is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Activiteiten Ouderen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk

Na de kerkdienst liggen de financiële jaarcijfers ter inzage in de consistorie.