Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Evangelisatiedienst. Ds. van den Berg, ouderling van dienst: Hilda Smit en organist: Elvira Mijmeier

Int.l. 142:1,2. Lezen: Ps.142: 5-8. Lied 139b:1. Marcus 1: 29-34. Lied 534:1,2. Door de wind. Lied 422.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 14 februari 2021, 18e jaargang, nr. 24.

Collecte zondag 14 februari 2021.
Zondag 14 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Muziek in de kerk.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Actie kerkbalans.

De kerkrentmeesters hebben al veel enveloppen ontvangen, helaas is nog niet alles retour. 

Wij kunnen daardoor de balans nog niet opmaken. 

Graag ook de enveloppen die zijn blijven liggen, inleveren bij Gert Nijeboer of Wim Otten 

Groeten,
Kerkrentmeesters