Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

4e zondag 40- dagentijd.
ds. van den Berg, ouderling van dienst: Henriëtte Veltink  en organist: Herman Hiddingh.

Int.l: 212:1,2,3.  Lied:547. Wees de grond onder mijn voeten. Ex. 17:8-13. Toekomst vol van hoop door Aafke Hugen.

Opw.: Heer wat een voorrecht. Lied:978:4.

Collecte zondag 14 maart 2021.
Zondag 14 maart is de collecte bestemd voor; Pastoraat, diaconie( voor het Leger des Heils) en Jeugdactiviteiten. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten, 
Kerkrentmeesters