Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Ds. van den Berg, ouderling van dienst: Miranda Smid en organist: Marja Nijmeijer.

Int.l. 513. Lied:  802:4,6. Rom.10:4-8. Lied: 833. Lied: 912:1,2.

Avondmaal.
Komende zondag 17 januari vieren we avondmaal. Er kunnen geen gemeenteleden in de kerkdienst aanwezig zijn en daarom willen we u uitnodigen om thuis mee te vieren.

U kunt thuis voorafgaand aan de kerkdienst een stukje brood en wijn of druivensap klaarzetten. We geloven dat Gods Geest ons verbindt dwars door alle beperkingen heen en daarom vieren we ook op deze wijze avondmaal met elkaar. 

Collecte zondag 17 januari 2021.
Zondag 17 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.