Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

ds. Nieuwenhuis uit Den Ham, ouderling van dienst: Henriëtte Veltink  en organist: Herman Hiddingh.

int.l. ps.81:1,5,11. Joh. 21: 15-24. Lied: 655:1,3,5. Lied: 659:1,3,6. Lied: 649.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 18 april 2021, 17e jaargang, nr. 33.

Collecte 18 april 2021.

Zondag 18 april is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Groeten,
Kerkrentmeesters