Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

1e zondag 40- dagentijd.
ds. Schipper uit Dalfsen,  ouderling van dienst: Bert Meinen en organist: Herman Hiddingh.

Collecte 21 februari 2021.
Zondag 21 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

Groeten,
Kerkrentmeesters