Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

5e zondag 40- dagentijd.
ds. van der Wel uit Hardenberg, ouderling van dienst: Wim Otten  en organist: Klaas Gerrits.

Int.l.: 287:1,2,4. Matt.5:38-48. Lied 838:1,2. Lied 838:4. Lied 838:3. Lied 556:1,2,5.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 21 maart 2021, 17e jaargang, nr. 29

Collecte zondag 21 maart 2021.

Zondag 21 maart is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Jeugdactiviteiten. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Collectemunten verkoop.

I.v.m. het coronavirus gaat tijdelijk de verkoop van de collectemunten op de 1e dinsdag van de maand niet door.

Alleen noodzakelijk kan op verzoek collectemunten worden gekocht, neem dan contact op met; Wim Otten 06-41525990 of Gerrit Meier 06-13837387.

Wij proberen de contactmomenten zo veel mogelijk te beperken en geven de voorkeur aan om de collecte digitaal over te maken. 

Hopelijk kan er later dit jaar wel weer een verkoop van collectemunten plaatsvinden.

Groeten,
Kerkrentmeesters