Log in met je Mijn kerk account op deze video te bekijken.

Eeuwigheidszondag.
10.00 uur: ds.Rineke den Berg uit Hengelo, ouderling van dienst: Ria Meinen, organist: Marja Nijmeijer.

Int.l.: 283. Lied:913. Lied: Bijeengeroepen uit. 1 Kor.12:12,13 en 21-28. Lied: Breng ons samen. Lied: 418:1,2.

Er is oppas aanwezig.

Via deze link vindt u de LeefMee van Zondag 21 november 2021, 18e jaargang, nr. 12.

Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.

Collecte zondag 21 november 2021.
Zondag 21 november is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Begroting 2022.

Omdat de gemeentemorgen niet doorgaat, liggen de begrotingen van de diaconie en de kerk op 28 november en 5 december na de dienst ter inzage.

Ook zijn de begrotingen vanaf 28 november te zien op het besloten gedeelte van onze website.

U kunt reactie geven tot 6 december bij één van de diakenen of bij de kerkrentmeesters.

De uitleg van de meerjarenraming en het voorstel om te kiezen voor een predikant die 70% bezetting geeft kunt u vinden in de kerkklank van december.